Ovidiu Văleanu

Article: "Das rumänische Rechtssystem – der Markt der Anwaltkanzeleien
Internationale Firmen gegenüber lokalen Firmen", Debizz Nr. 71, April 2010