Jogterületek

Közbeszerzés

Fizetésképtelenség és átstrukturálás

Bank- és pénzügyi jog

Társasági jog

Kartell- és versenyjog

Munkajog

Energiajog

Környezetvédelmi jog

Peres ügyek és választottbírósági eljárások

Fúziók és felvásárlások

Gazdasági közjog és európai jog

Ingatlan- és építési jog

Adójog