News

Právní regulace cookies v České republice

Partner advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners JUDr. Martin Kartner publikoval článek na aktuálně poptávané téma „Právní regulace cookies v České republice“. Celý článek v českém jazyce je k dispozici na webových stránkách:

http://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-regulace-cookies-v-ceske-republice-98406.html?mail

Brusel chystá novou definici osobních údajů. Ta ztíží cílenou reklamu

 „Nová regulace pročistí internetový trh“, říká Petr Kališ, Managing Partner advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners v rozhovoru pro ekonomický deník E15. Celý rozhovor, je dostupný na webových stránkách:

http://strategie.e15.cz/zpravy/brusel-chysta-novou-definici-osobnich-udaju-ta-ztizi-cilenou-reklamu-1210004

Cookies budou zahrnuty pod osobní údaje – ovlivní to cílenou reklamu i provozovatele webových stránek

JUDr. Petr Kališ, Managing Partner CHSH Kališ & Partners, byl požádán o komentář v souvislosti s článkem o problému ochrany osobních údajů. Tento celý článek je k přečtení na webových stránkách:

http://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/cookies-budou-zahrnuty-pod-osobni-udaje-ovlivni-to-cilenou-reklamu-i-provozovatele-webovych-stranek

Připravovaná novela insolvenčního zákona se snaží zabránit „šikanózním“ insolvenčním návrhům

Mgr. Lukáš Srbecký, associate v CHSH Kališ & Partners, publikoval na webových stránkách pravniprostor.cz článek zabývající se dopady připravované novely insolvenčního zákona. Celý článek v českém jazyce je k dispozici na webových stránkách:

http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/pripravovana-novela-insolvencniho-zakona-se-snazi-zabranit-sikanoznim-insolvencnim-navrhum

Připravované změny v zákoně o evidenci obyvatel a jejich praktické důsledky

JUDr. Petr Kališ společně s Mgr.Veronikou Fuksovou publikovali na webových stránkách epravo.cz článek o připravovaných  změnách v zákoně týkající se evidence obyvatel. Celý článek v českém jazyce je dostupný na webových stránkách:

http://www.epravo.cz/top/clanky/pripravovane-zmeny-v-zakone-o-evidenci-obyvatel-a-jejich-prakticke-dusledky-98744.html

Alternativní způsoby ochrany uchazečů o veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.

Partner advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners JUDr. Martin Kartner spolu s koncipientkou Mgr. Kristýnou Kovářovou publikovali článek zabývající se ochranou uchazečů ve veřejných zakázkách. Celý článek je zveřejněn na webových stránkách:

http://www.epravo.cz/top/clanky/alternativni-zpusoby-ochrany-uchazecu-o-verejne-zakazky-dle-zakona-c-1372006-sb-99007.html

Eseróčka ignorují paragrafy, které jim ulehčují život

Jiří Salač, který je partnerem CHSH Kališ & Partners, byl požádán o komentář v souvislosti s článkem „Eseróčka ignorují paragrafy, které jim ulehčují život“, jenž byl publikován koncem března na webových stránkách businessinfo.cz. Celý článek, ve kterém jsou uvedeny komentáře Jiřího Salače, je k přečtení v českém jazyce na:

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/eserocka-ignoruji-paragrafy-ktere-jim-ulehcuji-zivot-63217.html

CHSH Kališ & Partners se stěhuje

CHSH Kališ & Partners bude od 1 června 2014 působit v nových prostorách na adrese Týn 639/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Kanceláře CHSH Kališ & Partners jsou umístěny v srdci Prahy v paláci Granovských, který je součástí komplexu Ungelt. Tento komplex byl již od 11. století střediskem mezinárodního obchodu v Praze.

CHSH Kališ & Partners, poskytovala právní poradenství při největší reorganizaci v České republice

Právníci CHSH Kališ & Partners poskytovali právní poradenství při realizaci největší reorganizace v České republice. Metalurgicko - strojírenský závod PILSEN STEEL, zabývající se výrobou výkovků a odlitků se nachází v insolvenci již od června 2012.Reorganizační plán byl odsouhlasen naprostou většinou věřitelů disponující více než 86 procenty všech přihlášených pohledávek a nabyl účinnosti 27 března2014. Nabytí účinnosti reorganizačního plánu umožňuje společnosti uspokojit pohledávky věřitelů, kteří se do jejího insolvenčního řízení přihlásili, a ukončit tak následně celou insolvenci. Zároveň se tímto společnost vrací do standardního režimu provozu, kdy již není omezena insolvenčním správcem a věřitelským výborem. Reorganizace je pozitivní zprávou pro téměř 900 zaměstnanců společnosti, obchodní partnery, zákazníky a celý plzeňský region. „S ohledem na velikost insolvenčního případu Pilsen Steel, kterého se účastnilo více než 350 věřitelů a objem přihlášených pohledávek činil více než pět miliard korun, se jedná dosud o jednu z největších pravomocných reorganizací v České republice. Jde o úspěch managementu firmy a jejich restrukturalizačního týmu vedeného advokáty z CHSH Kališ & Partners a ekonomickými experty PricewaterhouseCoopers,“ uvedl jednatel PILSEN STEEL Igor Vazhenin.Právní tým byl veden Petrem Kališem. Členy týmu byli Martin Kartner a Karolína Nováková.

CHSH NEWSLETTER 4/2014

CHSH Kališ & Partners vydala newsletter pro období dubna 2014, ve kterém se právníci kanceláře zabývají aktuálními otázkami ze své praxe.V prvé řadě se Jiří Salač zabývá novými formálními požadavky plné moci k zastupování na valné hromadě. Dále se Petr Kališ zamýšlí nad uplatňováním zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi a nakonec Martin Kartner analyzuje právní úpravu znaleckých posudků v rámci insolvenčního řízení.Plně znění newsletteru lze nalézt zde.

CHSH Kališ & Partners vedla seminář o trestní odpovědnosti právnických osob

CHSH Kališ & Partners vedla seminář pořádaného Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR na téma trestní odpovědnost právnických osob. Na semináři vystoupili Petr Kališ a Nikol Španvirtová, kteří hovořili o problematice a posuzování odpovědnosti právnických osob s důrazem na seznámení subjektů odpovědných za chod společností s prostředky pro maximální vyloučení rizika této odpovědnosti. Prezentována byla vhodná preventivní opatření, kterými může právnická osoba svoji trestní odpovědnost výrazně omezit.

CHSH Kališ & Partners se jako právní poradce účastní projektu úprav živnostenského zákona

CHSH Kališ & Partners se účastní projektu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Komerční bankou, který má zmapovat vnímáním řemesel českou populací, hodnocením kvality, dostupnosti, poměru ceny a výkonu a v neposlední řadě atraktivitou učňovských oborů. CHSH Kališ & Partners se v tomto projektu zaměřuje na možné legislativní změny živnostenského zákona. „Živnostenský zákon není nutné měnit jako celek. Je ale třeba přistoupit k prosazení dílčích změn, které přispějí ke zlepšení stávající situace na trhu, který trpí nedostatkem kvalitních řemeslníků. Například přesun vybraných živností z živností volných mezi živnosti řemeslné a zvýšení nároků na prokazování odborné kvalifikace a praxe,“ uvádí Petr Kališ, partner CHSH Kališ & Partners . „Cílem těchto návrhů je zvýšit kvalifikaci a prověřit skutečně vykonanou praxi žadatelů o živnostenské oprávnění a tím zvýšit kvalitu řemesla pro zákazníky“, dodává Kališ.Bližší informace jsou dostupné na http://www.amsp.cz/trapeni-ceskych-remeslniku-neodborna-konkurence-a-hon-statu