Praha

CHSH Kališ &Partners je advokátní kancelář poskytující kompletní právní poradenství pro podnikatelskou sféru. Zaměřuje se na M&A, korporátní právo, bankovnictví a finanční právo, právo nemovitostí, pracovní právo a soudní, správní a rozhodčí řízení.

CHSH Kališ &Partners tvoří tým cca 20 právníků s vynikající pověstí na českém právním trhu poskytující právní služby domácím i zahraničním klientům. Rovněž se věnuje případům obsahujícím zahraniční prvek.

CHSH Kališ &Partners se soustředí na specifické požadavky jednotlivých klientů a na efektivní řešení jejich záležitostí. Advokátní kancelář přistupuje k jednotlivým případům s maximálním nasazením za účelem dosažení nejúčinnějšího řešení pro klienta, jak z pohledu právního, tak ekonomického. Společnost si zakládá na špičkové práci a profesní brilantnosti, která přispívá k úspěchům jejích klientů.