София

Амбициозният и многоезичен софийски екип на CHSH предоставя пълна гама от правни услуги, включително сливания и придобивания, дружествено и търговско право, възобновяеми енергийни източници, недвижими имоти и строителство, банково и финансово право, конкурентно, административно и трудово право.

Софийският офис предоставя на чуждестранни и местни клиенти първокласно правно обслужване, добавена стойност и опит на българския пазар на немски, английски, български и руски език. Адвокатите от софийския офис имат както международен, така и местен опит, а техните бизнес подход и отдаденост до перфекционизъм получават високата оценка на клиентите.

Икономиката и законодателството в България претърпяха бурно развитие след присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007. Нашият екип има опит в подпомагането на клиенти успешно да се възползват от възможностите и да се справят с предизвикателствата на развиващия се пазар. Със стабилния си финансов сектор и дългосрочни положителни перспективи България предлага на инвеститорите привлекателни възможности в един развиващ се пазар в рамките на ЕС.